PACJENT I

1PRZED

PRZED: Pacjentka zgłosiła się z białymi przebarwieniami, które nie pozwalały jej na szczery, piękny uśmiech.

1PO

PO: I etap pracy w Naszym gabinecie. Dzięki zastosowaniu preparatu ICON zmieniliśmy strukturę przebarwień zębów przednich. Bez borowania, bezinwazyjną techniką uzyskaliśmy piękny, biały uśmiech.

PACJENT II

2PRZED

PRZED: Ząb 12 wymagający poszerzenia i wydłużenia.

2PO

PO: Stan po odbudowie zęba wysokoestetycznym materiałem kompozytowym bez konieczności szlifowania pod koronę.

PACJENT III

3PRZED

PRZED: Kilkunastoletni pacjent zgłosił się ze szparowatością i nieprawidłowościami zębowymi. Jego marzeniem było uzyskanie pięknych zębów.

3PO

PO: Po 1,5 rocznym leczeniu ortodontycznym, uzyskaniu prawidłowych relacji zębowych przystąpiono do odbudowy zębów wysokoestetycznym materiałem kompozytowym i wykonanie licówek kompozytowych w obrębie zębów przednich górnych.

PACJENT IV

4PRZED

PRZED: Pacjentka z brakiem zawiązka zęba 12, nieprawidłowościami zębowymi oraz innymi brakami, zgłosiła się, aby uzyskać poprawę swojego uśmiechu.

4PO

PO: I etap leczenia estetycznego Pacjentki. Wykonano korektę estetyczną górnych jedynek, górnej lewej dwójki, trójkę prawą odbudowano jako dwójkę, prawą górną czwórkę wydłużono chirurgicznie i odbudowano tak, aby jak najwierniej przypominała trójkę. W odcinku przednim w łuku dolnym założono fragmentaryczny aparat ortodontyczny, aby uszeregować dolne zeby przednie i umożliwić odbudowę estetyczną zębów górnych. Pacjentka w II etapie będzie przygotowywana do uzupełnienia braków zębowych w łuku dolnym.

PACJENT V

5PRZED

PRZED: Pacjentka z wychylonymi zębami górnymi i dolnymi, szparowatością i dysfunkcją języka, zgłosiła się na leczenie swojego uśmiechu.

5PO

PO: Stan po zakończonym leczeniu ortodontycznym i zachowawczym.

PACJENT VI

6PRZED

PRZED: Pacjentka zgłosiła się z problemem startych i skróconych zębów górnych.

6PO

PO: Po 1,5 rocznym leczeniu ortodontycznym w łuku górnym i dolnym przystąpiono do wybielenia zębów, a następnie wykonano licówki kompozytowe w obrębie siekaczy górnych i estetyczne wypełnienia w pozostałych zębach.